فقط به بازیت فکر کن!

تو مسیر فروش بازیت با هم رفاقتی ماجراجویانه خواهیم داشت. توسعه و بهبود فنی بازی با شماست؛ تزریق سرمایه، تبلیغات، تحلیل داده و پیشنهادهای بهبود با ما. مسیر پرپیچ و خمی در پیش داریم اما اگر با هم باشیم حتما می تونیم.

نارین گیمز چگونه می تواند در این همراهی کمک کند؟

سرمایه گذاری و انتشار بین المللی
گزارشهای تحلیلی مستمر بر اساس داده
تبلیغات و بازاریابی بین المللی
زیر ساختهای فنی بازی

مراحل شروع همکاری

پر کردن فرم درخواست و ایجاد ارتباط
بررسی شاخص های کلیدی بازی
اعلام نتیجه اولیه
عقد قرارداد

برخی از همکاران ما