Horror Games

۳ شهریور ۱۳۹۸
قسمت دوم بازی ترسناک Little Nightmares سال بعد…
در گیمزکام امسال باندای نامکو خبر از ساخت قسمت دوم بازی ترسناک Little Nightmares داد که این بازی را در پرونده‌ی 20 بازی ترسناک برتر تاریخ […]
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
20 بازی ترسناک برتر تاریخ (4)
ترس همواره حسی مرموز برای انسان بوده که در عین دافعه، جذابیتی نیز برای او داشته است. از این رو در زندگی همانطور که از این […]
۲۷ مرداد ۱۳۹۸
20 بازی ترسناک برتر تاریخ (3)
ترس همواره حسی مرموز برای انسان بوده که در عین دافعه، جذابیتی نیز برای او داشته است. از این رو همانطور که در زندگی از این […]
۲۲ مرداد ۱۳۹۸
بازی ترسناک برتر
20 بازی ترسناک برتر تاریخ (2)
ترس همواره حسی مرموز برای انسان بوده که در عین دافعه، جذابیتی نیز برای او داشته است. از این رو همانطور که در زندگی از این […]
۱۵ مرداد ۱۳۹۸
20 بازی ترسناک برتر تاریخ
20 بازی ترسناک برتر تاریخ (1)
ترس همواره حسی مرموز برای انسان بوده که در عین دافعه، جذابیتی نیز برای او داشته است. از این رو همانطور که در زندگی از این […]