Grand Theft Auto V

۱۷ آذر ۱۳۹۸
بازگشت FIFA 20 به صدر جدول فروش بازی ها
بازی FIFA 20 به رتبه اول چارت EMEAA…
با توجه به اینکه هفته گذشته انتشار بازی بزرگی نداشتیم و هفته‌ای آرام را در جدول فروش بازی های ویدئویی در چارت EMEAA پشت سر گذاشتیم […]