چپتر دوم فورتنایت

۲۴ مهر ۱۳۹۸
جزئیات Fortnite Chapter 2
Fortnite Chapter 2: همه جزئیات جدید بخش دوم…
به طور رسمی فورتنایت برگشته و دیگر نباید به این فصل جدید فصل یازدهم بگوییم بلکه این کاملا چپتر جدیدی برای بتل رویال اپیک گیمز است. […]