پی است بهتر است یا فیفا

۳۱ تیر ۱۳۹۸
فیفا یا پی اس ؟ کدامیک بهتر است؟
فیفا یا پی اس ؟ کدامیک بهتر است؟
هر سال کمپانی های EX و Konami رقابت یزرگی بر سر دو بازی فیفا و پس اس دارند و وارد جنگ بزرگی باهم می شوند که […]