فورتنایت فصل دهم هفته هشتم

۳۰ شهریور ۱۳۹۸
راهنمای تکمیل چالش های فورتنایت فصل دهم هفته هشتم
چالش های فورتنایت فصل دهم هفته هشتم +…
آخرین ماموریت های فصل دهم فورتنایت اکنون در دسترس بازیکن‌ها قرار گرفته است. چالش های فورتنایت برای فصل دهم هفته هشتم با نام مسابقه‌ی طوفان (Storm […]