فصل یازدهم فورتنایت

۱۷ مهر ۱۳۹۸
پایان فصل دهم فورتنایت
زمان رویداد پایانی فصل دهم و شروع فصل…
فصل دهم فورتنایت با معرفی ربات‌های مکانیکی بزرگ با نام Brute به میدان نبرد و متعاقبا دردسرها و اعتراضاتی که در پی داشت پرحاشیه بود. بنابراین […]