فصل دهم فورتنایت هفته نهم

۶ مهر ۱۳۹۸
چالش های فصل دهم فورتنایت هفته نهم
چالش های فصل دهم فورتنایت هفته نهم +…
مجموعه دیگری از ماموریت ها در قالب چالش های فصل دهم فورتنایت هفته نهم پس از ارائه‌ی آپدیت v10.40 در دسترس پلیرها قرار گرفته است که […]