صنعت گیم

۷ مرداد ۱۳۹۹
آینده صنعت گیم و بازی های ویدئویی؛ روندهای…
  در این مقاله به آینده صنعت گیم و ورزش های الکترونیکی می‌پردازیم همانطور که قبلا به اکوسیستم دنیای بازی به آن اشاره شد، به نظر […]
۴ مرداد ۱۳۹۹
اکوسیستم گیم در دنیا
اکوسیستم صنعت گیم و بازی های ویدئویی
بازی های ویدئویی اگر نگوییم بزرگترین حوزه سرگرمی در حال حاضر است قطعا یکی از بزرگترین آنهاست و به حدی بزرگ شده که به رقیب مستقیم […]