رمز دوم

۳۰ آذر ۱۳۹۸
فعالسازی رمز پویا
راهنمای فعال سازی رمز دوم پویا + ویدئو
همانطور که می دانید قرار سات از تاریخ 1 دی ماه امسال رمز دوم های قدیمی برای تمامی کارت ها غیر فعال شود البته صحبت هایی […]