بررسی بازی فیفا 20

۱۶ آذر ۱۳۹۸
بررسی بازی فیفا 20
بررسی بازی فیفا 20 ؛ امیدوار کننده یا…
پر از لحظاتی که دوستش خواهید داشت اما تا نسل بعدی منتظر تحولی اساسی نباشید. شبیه به فوتبال واقعی بازی فیفا 20 از بسیاری جهات بازی‌ای […]