بتل پس

۶ مرداد ۱۳۹۸
فصل 10 فورتنایت ؛ تاریخ شروع، بتل پس و آنچه از این فصل می‌دانیم
فصل 10 فورتنایت ؛ تاریخ شروع، بتل پس…
فورتنایت به انتشار فصل 10 نزدیک شده است و Epic Games در حال آماده سازی تغییرات بازی بوده است. این به معنی بتل پس‌های جدید برای […]