آپدیت پابجی

۲۹ مهر ۱۳۹۸
آپدیت جدید پابجی
آپدیت پابجی برای فصل 5 با  پرتاب کردن…
آپدیت جدید پابجی برای فصل 5 این بتل رویال ارائه خواهد شد و با آپدیت 5.1 برای ویندوز وارد فصل پنجم خواهد شد که اکنون روی […]