آترئوس

۱۹ خرداد ۱۳۹۸
تحلیل بازی God of War
بازی God Of War ، مروری بر بهترین…
آیا تاکنون این اتفاق برایتان افتاده است که انتظار یک بازی را ماه ها داشته باشید اما وقتی که این بازی عرضه شد، کاملا مایوس شوید؟ […]