اخبار نارین گیمز

News

تلاش بی‌پایان

قبل از عمل کردن گوش کن
قبل از واکنش نشان دادن فکر کن
قبل از خرج کردن به دست آور
قبل از شماتت کردن صبر کن
قبل از دعا کردن ببخش
قبل از دست کشیدن تلاش کن!

لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
فهرست