معرفی بازی Jurassic World

معرفی بازی Jurassic World
در این بازی باید دایناسور ها را پرورش بدهید و مراحل بازی را آزاد کنید