بازی The Enchanted Worlds رایگان شد

بازی The Enchanted Worlds که ابتدا به صورت پولی روی گوگل پلی قرار داشت به مدت محدود رایگان شده است.