بازی The Black Widow معرفی شد.

تریلر بازی The Black Widow نمایش داده شد و این بازی معرفی شد.