رفتن به محتوای اصلی

به دزد دریایی کوچک کمک کنید تا همه ی زامبی ها را نابود کند و همه ی سکه ها را جمع کن، تا در هر مرحله، امتیاز سه ستاره بگیرد و قفل صندوقچه گنج را باز کند.
در این بازی باید دقت زیادی داشته باشید زیرا تعداد حرکت محدودی دارید.

برگشت به بالا