skip to Main Content

با این بازی از اسکی در برف، صخره و کوه لذت ببرید.

این بازی بسیار اعتیادآور است.

شما باید با لمس صفحه نمایش، قهرمان اسکی را کنترل کنید تا به خط پایان برسد.

به یاد داشته باشید که باید در بین مسیر ستاره ها را جمع آوری کنید. با این ستاره ها می توانید جعبه های هدیه بخرید.

Back To Top